กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฎิบัติการพื้นฐานการใช้เครื่อง RT-PCR และ SDS-PAGE สำหรับงานวิจัยชีวเคมีเครื่องสำอาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *