อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

ผู้ที่สนใจ ส่งข้อมูล ดังนี้

  1. ชื่อ - นามสกุล
  2. หน่วยงานที่สังกัด
  3. เบอร์โทรติดต่อ

ได้ทางอีเมล์ rittipun.rung@gmail.com

ด่วน ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *