วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS 63

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS'63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จำนวน 40 คน และรอบ 4 Admission จำนวน 40 คน โดยมีกำหนดการ และคุณสมบัติตามภาพ

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (17 เม.ย. 63 - 19 พ.ค. 63)
รอบที่ 4 Admission (9 พ.ค. 63 - 8 มิ.ย. 63)

โทรสอบถามข้อมูลเพื่อมเติม:
02 423 9420 (หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
02 244 5555 (SDU Service center)
03 596 9633 (SDU วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *