วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS

โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร/สาขาวิชา 735 คน รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 60 คน รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร 34 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,280 คน Admission 2 เปิดรับสมัคร 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,335 คน ติดตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติม #SuanDusitServiceCenter โทร. 022445555 หรือ Inbox มาได้นะ #เด็ก64 #เด็กสวนดุสิต64 #tcas64 #sdu #สวนดุสิต

Read More >>