คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมไหว้ครู และผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Read More >>

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมสัมมนาอันตรายจากยาลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 คณะจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมสัมมนา อันตรายจากยาลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แรนด์ คอนเวนชั่น

Read More >>

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนําแนวทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้การต้อนรับ รวมถึงคำแนะนำอย่างอบอุ่น

Read More >>

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) โดยจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ต่อยอดจากงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Tมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) โดยจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ต่อยอดจากงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา อาทิเช่น ชุดสปาจากแว๊กซ์น้ำมันรำข้าวหอมมะลิ ผลงานวิจัย ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ผลิตภัณฑ์จากน้ำหอมอบร่ำ ผลงานวิจัย อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ เครื่องสำอางกันแดดนาโน ผลงานวิจัย ดร.วิทวัส รัตนถาวร แผ่นมาร์คหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรกลางคืนจากดอกกล้วยไม้ และน้ำหอมจากกล้วยไม้ไทย (cattleya eau de parfum) ผลงานวิจัย อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

Read More >>

คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ออกนิเทศก์นักศึกษาที่ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และประเมินผลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในภาคฤดูร้อน ปี 2560 อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาต่อไป ทางหลักสูตรฯขอขอบพระคุณบริษัท และสถานประกอบการทุกๆที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read More >>