วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS

โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร/สาขาวิชา 735 คน รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 60 คน รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร 34 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,280 คน Admission 2 เปิดรับสมัคร 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,335 คน ติดตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติม #SuanDusitServiceCenter โทร. 022445555 หรือ Inbox มาได้นะ #เด็ก64 #เด็กสวนดุสิต64 #tcas64 #sdu #สวนดุสิต

Read More >>

น้องๆ ปี64 ที่สนใจสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line ด้านล่างนี้

น้องๆ ปี64 ที่สนใจสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line นี้ได้เลยนะครับ อาจารย์และรุ่นพี่ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆทุกคนครับ

Read More >>

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความกรุณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ “ดี” ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ข้อคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพดียิ่งๆขึ้น

Read More >>

มาแล้ว นิตยสารแคมปัส สัมภาษณ์น้องๆหลักสูตร “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง” 💄 สุดยอดไปเลยเด็กๆ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เรียนแล้วรุ่ง 4 ข้อดี เทรนด์นี้กำลังมา! “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต”

Read More >>