กำหนดการสัมมนา “Healthy Trend 2018” สถาบันพัฒนาธุรกิจสุขภาพ

กำหนดการสัมมนา“Healthy Trend 2018”สถาบันพัฒนาธุรกิจสุขภาพInstitute of Healthy Business Development (IHBD)วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้อง…..คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯด้วยความร่วมมือจากวิทยากรชั้นนำจาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยสยามรวมทั้งนักธุรกิจและนักการตลาดชั้นนำของประเทศไทย——————————————————————————————————————————— วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 8.30 – 9.00 น.​ลงทะเบียน09.00-09.15 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (คณะบดีฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สวนดุสิต) 9.20 – 9.30 น.​Value Chain ของตลาดอาหารเสริม สมุนไพร และครื่องสำอาง​โดย ​ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี​ ​ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์สุขภาพ 9.30 -10.30 น.​มูลค่าตลาดอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง ทั่วโลก เอเชีย CLMV จีน และไทย​โดย ​ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี​ ​ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์สุขภาพ 10.30 – 10.45 น.​พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 -…

Read More >>