http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/somdejprathep.jpg
http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Poster-Cosmetic-Sci.png
http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/5cf04efd0b21728102535ecb1144fb001482477058.jpg
http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/10-1-1070x282.jpg
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ ๑๐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/regisSDU60-1-1100x290.jpg
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบกลาง Admissions ทุกหลักสูตร
http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/c504e80517108ae3fbf54930b168c2c21482475883.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. ทัศนีย์ พาณิชยกุล ออกรายการ นารีกระจ่าง สถานี THAI PBS (วันที่ 25 ส.ค. 2559 เวลา 9.00น.) ในหัวข้องานวิจัยที่พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/v01admiss-copy.jpg
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions
http://cos.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/db00d16b2e12872f7692d3db1796bf9e1482371988.jpg

Cosmetic SDU News

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันดอกทานตะวัน กลุ่มเยาวชนตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรีกับ วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์

0 comments

กิจกรรมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดข้าวหอมมะลิแดง ในงาน SEAAIR

   

0 comments

กิจกรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทบนโต๊ะอาหารรายวิชาการดูแลความงามและบุคลิกภาพ (4143113)

         กิจกรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทบนโต๊ะอาหาร รายวิชาการดูแลความงามและบุคลิกภาพ (4143113) หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2559  วลา 9.00-13:00 น. สถานที่ ห้องกุมาริกา โรงแรมดุสิตเพลส ชื่อวิทยากร อาจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม และอาจารย์โสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด

0 comments

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นำเสนอผลิตภัณฑ์ของทางหลักสูตร แก่ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา

0 comments

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

0 comments