วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS

โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร/สาขาวิชา 735 คน รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 60 คน รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร 34 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,280 คน Admission 2 เปิดรับสมัคร 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,335 คน ติดตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติม #SuanDusitServiceCenter โทร. 022445555 หรือ Inbox มาได้นะ #เด็ก64 #เด็กสวนดุสิต64 #tcas64 #sdu #สวนดุสิต

Read More >>

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย “ ชีวิตวิถีใหม่กับธุรกิจออนไลน์ ”

วิทยากรพิเศษ​ นางสาวสุพรรษา วิรุณดก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยายเรื่อง การเริ่มต้นทำธุรกิจทาง Online พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกชั้นปีเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More >>

การเรียนการสอนรายวิชาเครื่องสำอางแต่งสี

การเรียนการสอนรายวิชาเครื่องสำอางแต่งสี ปฏิบัติการที่ 1 ทดสอบคุณสมบัติของสีทางเครื่องสำอางด้านการละลายและการทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง โดย อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ

Read More >>

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19”

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19” โดยมีอาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์นาฎลดา อ่อนวิมล และ ดร.วิทวัส รัตนถาวร เป็นผู้ร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ให้กับนักเรียนโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

Read More >>