วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน

โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต
รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร/สาขาวิชา 735 คน
รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 60 คน
รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร 34 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,280 คน
Admission 2 เปิดรับสมัคร 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,335 คน
ติดตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม #SuanDusitServiceCenter โทร. 022445555
หรือ Inbox มาได้นะ
#เด็ก64 #เด็กสวนดุสิต64 #tcas64 #sdu #สวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *